Home

Aangepast protocol corona miv april 2021 Lees verder>>

Nieuwsbrief mei 2021

In deze Nieuwsbrief vraagt het kerkbestuur uw aandacht voor

- Hervatting van de vieringen per 23 mei
- Belangrijke data ... lees verder>>

Vertrek Pastoor Henk Schoon

In de Nieuwsbrief van maart  èn in een persoonlijk schrijven van pastoor Henk, is zijn benoeming tot assisterend pastoor van de ... lees verder>>


De Oud-Katholieke parochies van Schoonhoven en Gouda delen deze website.  

Indien u vragen heeft gebruik het contactformulier. Algemeen emailadres:  info@gos.okkn.nl

       

Hoge Gouwe 107, Gouda  Wal 30, Schoonhoven   

Parochie van de H. JoH. De Doper

Rekeningnummers van de kerk: NL91INGB0000554871  of  NL56RABO0116946709

Ten name van penningmeester Oud.Kath.Kerk Gouda

Rekeningnummers van de kerk: NL32INGB0000506948 of NL74ABNA0457379448

Ten name van Oud-Katholieke Parochie van de H.Bartholomeus te Schoonhoven

Website Oud-Katholieke Parochies H.Johannes de Doper en H.Bartholomeus |Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum|

Disclaimer